Melby innfører klasseskille på skolene

22.06.2021

Høyreregjeringen og Guri Melbys tvangsinnføring av sitt såkalte «fritt skolevalg» er fullstendig skivebom.