Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg 2015-2017 består av: Bak f.v. Are Alfsen Ødbehr, Mihajla Ilincic og Ana Myrlund. I midten f.v.: Ina Dorthea W. Olsen og Liz Yvonne Aslaksen. Foran f.v.: Mats Monsen (nestleder), André Thingvold Boberg, Martin Fægri og Christina Beck Jørgensen (leder).

Foto: Martine Grymyr

Møt det nye ungdomsutvalget!

Facebook  /   Twitter

Leder:
Christina Beck Jørgensen, Hedmark, hjelpepleier.

Christina har sittet som leder av Fagforbundet Ungdom siden landskonferansen i 2013, og er nå gjenvalgt for to år til.
– Det er veldig spennende, og en stor ære! Jeg synes det er gøy å få lov til å jobbe videre med ting fram mot Landsmøtet i 2017. Nå driver vi med en evaluering av hele organisasjonen, og jeg er glad for at jeg kan få være med å fullføre det arbeidet. Jeg ser også fram til å jobbe mot stortingsvalget i 2017.

 

Nestleder:
Mats Monsen, Sør-Trøndelag, barne- og ungdomsarbeider.

Mats har sittet som varamedlem av det sentrale ungdomsutvalget i perioden 2013-2015, og har en omfattende bakgrunn fra både fagbevegelsen og politikk. Vi nevner i fleng: Fylkesleder i AUF, leder av ungdomsutvalget i LO Sør-Trøndelag, nestleder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Sør-Trøndelag og lokallagsleder og fagligpolitisk ansvarlig i AUF.

– Jeg brenner for retten til hel og fast stilling, og retten til lærlingplass. Jeg har selv vært lærling, og vet hvor viktig det er å få seg lærlingplass.

 

Medlem:
Liz Yvonne Aslaksen, Oslo, hjelpepleier.

 

Medlem:
Martin Fægri, Oppland, pleiemedarbeider.

 

Medlem:
Ina Dorthea W. Olsen, Hordaland, ambulansearbeider.

 

Medlem:
Ana Myrlund, Troms, helsefagarbeider.

 

1. vara:
Are Alfsen Ødbehr, Akershus, psykiatrisk sykepleier.

 

2. vara:
Mihajla Ilincic, Nord-Trøndelag, sykepleier.

 

3. vara:
André Thingvold Boberg, Vestfold, barne- og ungdomsarbeider.

Hva synes du?