Noen dager er mørkere enn andre, men når mørket ikke går over kan det være lurt å snakke med noen.

Foto: Miyukiutada/Flickr

Alle kjenner noen som sliter

Psykiske lidelser kan ramme alle, men få snakker åpent om det. På Verdensdagen for psykisk helse slår vi et slag for å fjerne tabuet.

Facebook  /   Twitter

Alle har ei psykisk helse, akkurat som du har ei fysisk helse. Og akkurat som alle i løpet av livet kan oppleve å bli fysisk syke, vil så mange som halvparten av oss rammes av en eller annen psykisk lidelse i løpet av livet. Synes du det er skremmende tall? Det er det ikke. Det er bare skremmende fordi så få snakker om psykisk helse at hele konseptet nærmest har blitt et utenkelig scenario som man ikke ofrer en tanke før du faktisk sitter der selv med hjertebank fordi du gruer deg til å gå på matbutikken.

Les også: Psykiske lidelser – vårt siste tabu

Rammer stadig flere unge

I en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt kommer det fram at stadig flere unge uføretrygdes på grunn av psykiske lidelser. I aldersgruppa 18-29 år gjelder det hele 61 prosent av dem som får innvilget uføretrygd, og andelen har vokst jevnt og trutt de siste 20 årene. Hvorfor det er slik vites ikke sikkert, men én hypotese er at arbeidslivet har endret seg slik at det stadig kreves bedre psykisk helse for å fungere. Arbeidslivet har rett og slett blitt tøffere.

Hver femte student

Det er ikke først når unge kommer ut i arbeid at de vil merke presset. I begynnelsen av september la TNS Gallup fram resultatene av en helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter. Her kom det fram at hele én av seks studenter føler seg ensomme. Og enda verre; hver femte student sier de har alvorlige psykiske plager.

Presset blir for stort

Hvorfor er det slik? For mange er drømmen om et sosialt og faglig utfordrende studieliv noe de ser fram til med store forventninger. Men kanskje flytter du langt hjemmefra til en stor og fremmed by, skolen krever mer av deg enn du hadde sett for deg, du må ta en kveldsjobb for å ha råd til husleia og du klarer finne tid eller krefter til å bli kjent med dine nye medelever. Så sitter du der i den fullstappede lesesalen, omkranset av mennesker  du burde ha mye til felles med, men likevel har du aldri følt deg så alene. Alene i lesesalen, alene i byen, alene i verden.

Les også: –  Følte meg ikke at jeg var god nok til å få meg venner

Kortere levetid

En fersk studie av pasienter på Sandviken sykehus i Bergen viser sjokkerende tall om levetiden til mennesker som sliter med psykiske lidelser. Psykisk syke kvinner dør 24 år tidligere enn snittet av befolkningen i Norge, mens menn dør hele 27 år tidligere. For lite mosjon, passivitet, rus og dårlig kosthold er trolig blant årsakene, sier avdelingsoverlege Siri Nome. I medisintidsskriftet BMJ kaller den britiske professoren Graham Thornicroft de mange tidlige dødsfallene «en skam for menneskerettighetene».

– Vi fortsetter å neglisjere den fysiske helsen til folk med psykisk sykdom og opptrer som om de er verdt mindre enn andre. Vi vet nå at denne diskrimineringen kan ha dødelige konsekvenser, skriver Thornicroft.

For lang ventetid

Hvordan kan vi sitte stille med hendene i fanget og se på at så mange syke mennesker ikke får den hjelpen de trenger og har krav på? Dersom det viste seg at folk med brukne bein i gjennomsnitt døde 25 år tidligere enn resten av befolkninga, skal jeg love deg man hadde satt himmel og hav i sving for å gjøre noe med problemet. Men ikke for de psykisk syke. De er liksom usynlige. Faktisk kan det gå opp til et helt år fra du blir henvist til psykolog til du faktisk får time. Har du noen gang hørt om noen som har ventet et år på å få gips på beinet?

Vær et medmenneske

Det er på tide å handle. Studiesteder og arbeidsplasser må legge bedre til rette for å skape et godt miljø, ved å åpne for samarbeid og aktiviteter på tvers av de allerede etablerte gruppene. Arbeidsplassene må tilrettelegges og gjøres mer fleksibelt for at mennesker skal kunne jobbe selv om de i perioder sliter med for eksempel angst eller depresjoner. Og ikke minst er det viktig å huske at arbeid er god medisin for mange.

Det viktigste og enkleste du kan gjøre er å være et medmenneske. Ta vare på de rundt deg, og vær oppmerksom dersom du ser noen som alltid sitter alene. For det er viktig å huske: alle kjenner noen som sliter.

Hva synes du?

Verdensdagen for psykisk helse

  • Hver 10. oktober siden 1992 harVerdensdagen for psykisk helse blitt markert over hele kloden.

  • Hensikten med dagen er å fremme økt bevissthet rundt psykisk helse.

Vil du snakke med noen? Ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Kilde: verdensdagen.no