Alle pleietrengende skal ha ei hand å holde i uavhengig av egen økonomi

Foto: Illustrasjonsfoto: Tim Hamilton

Spar ryggen – la pasientene falle

Dansk helsepersonell blir bedt om å la være å gripe pasienter som er i ferd med å falle, for å unngå ryggskader. – Det er personalets jobb å sørge for at pasienten får den omsorgen den trenger, svarer Christina Beck Jørgensen.

Facebook  /   Twitter

I dagens utgave av Klassekampen kan du lese Signe Hagel Andersen, sykepleier og nestleder i Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, sin kronikk om de drastiske tiltakene i dansk eldreomsorg.

– Flere danske kommuner anbefaler helsepersonalet å ikke gripe eldre pasienter som faller, siden det er altfor dyrt med sykefravær på grunn av ryggskader, skriver Andersen, som selv har lang erfaring fra sykehjem.

Resultatet er at ansatte ved en rekke sykehjem har fått påbud om å la være å gripe inn hvis de ser en pasient som er i ferd med å falle.

Dette får leder av Fagforbundet Ungdom, Christina Beck Jørgensen til å reagere.

Behøver tiltak

– Vi som jobber innenfor pleie og omsorg er der for å gi nettopp dette til pasientene. Da kan vi ikke stå stille og se på mens pasientene faller i gulvet, sier Jørgensen.

Hun mener det er flere tiltak som kan hjelpe helsepersonell å gjøre jobben sin på en mer skånsom måte.

 – Blant annet kan man øke grunnbemanningen slik at man er to pleiere som kan støtte pasienten. Dette øker tryggheten til både pasienter og pleiere. Det er også viktig å ha riktige hjelpemidler tilgjenglig, slik at pasienten får den hjelpen den trenger.

Det er i pleie- og omsorgsyrkene at flest melder om yrkesskader. For Jørgensen er det derfor ikke bare viktig å legge til rette for en trygg arbeidsplass, men også gi god oppfølgning og hjelp når skaden først har skjedd.

Hva synes du?