Uttalelser

Støtteerklæring til en framtid for samisk mangehundreårig tradisjon og bærekraftig næring

26.08.2016

Fagforbundet Ung mener en god miljøpolitikk krever en helhetlig tenkning. Livsgrunnlaget til dagens og framtidas generasjoner må sikres bedre ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte.

Unge Venstres høyrepopulisme

12.04.2016

Med sitt forslag om «innslusningslønn» ønsker Unge Venstre å tilby dårligere lønn til flyktninger og personer som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Det kalles sosial dumping, svarer Fagforbundet Ung.

Tannpleie inn i egenandels­ordningen

26.10.2015

Fagforbundet Ungdoms landskonferanse krever at tannhelse skal likestilles med andre offentlige helsetjenester.

Still opp for flyktningene!

26.10.2015

Dette er en av de største humanitære krisene siden 2. verdenskrig, de store organisasjonene klarer ikke byrden alene. Vi må alle stille opp.

Bli bidragsyter til barnebyen!

26.10.2015

Fagforbundet Ungdom sin landskonferanse oppfordrer de tillitsvalgte, ansatte og medlemmer til å bli bidragsytere til barnebyen.

Lokalpolitikerne må regulere boligmarkedet

26.10.2015

Fagforbundet Ungdom ønsker en boligpolitikk som går lengre enn gode tiltak som studentboliger og boliger til unge.

Krev openheit om TISA

26.10.2015

Fagforbundet Ungdom er svært bekymra for manglande openheit rundt forhandlingane om handelsavtalen. Målet med avtalen later til å vere liberalisering og deregulering av handelsområdet.

Krever distrikts­vennlig kollektiv­transport

26.10.2015

Fagforbundet Ungdom krever en distriktsvennlig kollektivtrafikk som gir uttelling for de mindre transportsterke gruppene i samfunnet.

Stopp okkupasjonen! Fritt Palestina!

26.10.2015

Fagforbundet Ungdom mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israel må bære ansvaret for at dette ikke er tilfelle

På tide med grønt skifte

26.10.2015

Norge må være en foregangsnasjon for å kutte klimautslipp og skape grønne arbeidsplasser, sier Fagforbundet Ungdom i en uttalelse fra landskonferansen.