Til kamp for sykelønna

24.04.2018

Det er ikke sykelønna som river ned velferdsstaten, det er borgerlig politikk, skriver Erik Bjønness-Hansen.