VIL KUTTE: De borgerlige ungdomspartiene, ved KrFU-leder Martine Tønnessen, Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud, går nok en gang til kamp mot sykelønna.

Foto: Pressefoto

Til kamp for sykelønna

Det er ikke sykelønna som river ned velferdsstaten, det er borgerlig politikk, skriver Erik Bjønness-Hansen.

Facebook  /   Twitter

Nok en gang bringer de borgerlige ungdomspartiene saken om kutt i sykelønna på banen, med trusler om at velferdsstaten vi har bygget opp sten for sten vil rase sammen. Men de vil fortsatt ikke prate om skatteletter til de rikeste og velferdsprofitører som den egentlige trusselen mot velferdsstaten. For tenk på det, argumentet er at slike goder har vi ikke råd til i fremtiden. Det er klart at det er sant det, men det er fordi at de tapper statsbudsjettet med skatteletter til de rikeste, subsidier til velferdsprofitører og ny garasje til Stortinget. Da blir det lite penger igjen til velferd for folk flest.

KRONIKKFORFATTER: Erik Bjønness-Hansen, nestleder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Finnmark.
KRONIKKFORFATTER: Erik Bjønness-Hansen, nestleder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Finnmark. (Foto: Privat)

Les også: Blir ikke friskere av sykelønnskutt

Det som også denne gang vil være resultatet av politikken til høyresiden, er at det vil ramme de som tjener minst i samfunnet vårt, for kutt i sykelønnen for de med høy lønn og høy utdannelse vil nok konsekvensene utebli. Men for helsefagarbeideren eller barne- og ungdomsarbeideren med regninger som skal betales for å ha tak over hodet, mat i kjøleskapet og unger som skal ha det de trenger, vil dette være avgjørende for mange.

Retten til lønn på grunn av egen sykdom eller barns sykdom er en av grunnpilarene i velferdsstaten vår, det er en rettighet som gjør samfunnet vårt mer rettferdig og tryggere for alle arbeidstakere, men spesielt for «sliterne» i arbeidslivet. De som tjener minst er kanskje i stor grad de som også er mest utsatt for sykdom. Du jobber for eksempel i en barnehage, der du omgir deg ofte med forkjølte barn, eller på et sykehjem med tunge løft og håndtering av smittefarlig avfall. Da er du straks er mer utsatt enn rådmannen på rådhuset.

Les også: Ungdom som vil svekke velferden

Det er vår jobb å kjempe mot disse angrepene på velferdsstaten, det er vi i fagbevegelsen som skal ut og fortelle folk hva som er de egentlige truslene mot velferdsstaten vår. Det er når høyresiden gir store skatteletter til de rikeste, når de innskrenker arbeidsmiljøloven og når de lar bemanningsbyråene herje fritt. Det er dette som er den egentlige trusselen, det er politikken til høyresiden som bygger ned velferdsstaten vår.

Sykelønnsordningen er en av grunnpilarene i velferdsstaten vår, og den må vi ikke la dem røre.

Hva synes du?