RØDGRØNN SAMLING: Fagforbundet Ung, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom og AUF på Rødgrønn samarbeidskonferanse på Sørmarka 21. og 22. mai 2017.

Foto: Fagforbundet

Nytt rødgrønt samarbeidsløfte

Storsalserklæringen er en ny felles handlingsplan mellom Fagforbundet Ung, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og AUF.

Facebook  /   Twitter

Samarbeidsløftet går under navnet Storsalserklæringen, og er en felles handlingsplan som ble inngått mellom Fagforbundet Ung, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og AUF under Rødgrønn samarbeidskonferanse på Sørmarka 21. til 22. mai. 

Her kan du lese noen av hovedpunktene

Innledning:

  • Fagforbundet Ung, AUF, RU og SU ønsker en sterk velferdsstat der alle har de samme mulighetene. Vi kjemper for et arbeidsliv som har plass til alle, og der alle er bevisst sine rettigheter i et arbeidsmarked som stadig blir hardere.

Samarbeid:

  • Organisasjonene inviterer til felles skoleringskvelder, og gjerne faste møter.
  • Sosiale arrangementer der organisasjonene kan knytte bånd også utenom det faglige.
  • Inkludere hverandre når vi har utspill eller vil ha innspill til noe.

Felles arrangementer:

  • Skolebesøk på skoler, universiteter og høgskoler.
  • Kampanjer i sosiale medier.

Valgkamp:

  • Der det er mulig bør Fagforbundet være til stede der det er skolevalgtorg i forbindelse med skoledebattene.
  • Fagforbundet skal sørge for å spre valgkampmateriell fra LO og Fagforbundet Ung til ungdomspartiene.
  • Rekruttere og delta på LOs stemmerettspatrulje.

Hva synes du?