STORT BEHOV: Norge trenger 50.000 nye helsefagarbeidere innen 2040.

Foto: Illustrasjonsbilde/Fagforbundet

Helsefagarbeidere utdannes til ledighet

Vi hører stadig om samfunnets skrikende behov for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren. Derfor var det en overraskelse å gå fra en fast og hel stilling som lærling, til arbeidsledig ferdigutdanna, skriver Ummu Aylin Saracoglu i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Vi som valgte denne yrkesfaglige retningen ble lovet gull og grønne skoger. Ikke bare skulle vi ta på oss en viktig samfunnsoppgave, vi var også etterspurt på arbeidsmarkedet. Dette fikk vi høre fra vi startet på utdanningen og gjennom hele utdanningsløpet. Dessverre møter mange av oss en helt annen virkelighet når vi kommer ut i arbeidslivet. Om ingen tar grep frykter jeg at vi fortsetter å utdanne helsefagarbeidere til et arbeidsliv preget av tilkallingsvakter og stor usikkerhet.

Les også: Skviser ut helsefaglærlingene

Jeg er ferdig utdannet helsefagarbeider og så etter lærlingtiden lyst på framtida i arbeidslivet. Jeg var klar til å ta imot alt av arbeidsoppgaver og ønsket å trå til ekstra ved behov. Derimot fikk alle mine forventningene seg et skikkelig slag i trynet. Arbeidsgiver hadde ikke stilling til meg etter læretiden og ga uttrykk for at det var vanskelig å finne en. 

I den første tiden som nyutdannet var jeg aktiv på arbeidsmarkedet. Det var en stor overgang å gå fra en 100 prosent stilling som lærling til å bli arbeidsledig som ferdigutdannet. Til slutt fikk jeg en stilling som kalles for «fast tilkallingsvikar», dette førte også til en veldig ustabil økonomi, noe som igjen går utover livskvaliteten. Den eneste grunnen til at vi holder ut i slike vikarstillinger er fordi vi har et håp om at den kan bety en større og fast stilling etterhvert. Men hvor lenge kan en holde på sånn?

Les også: Kommunene elsker pyntestillinger

De er ikke mange ferdig utdannede helsefagarbeidere som har en fast heltidsstilling, de fleste er vikarer eller jobber deltid. Denne midlertidige stabiliteten som det å være vikar er, stemte ikke overens med hvordan jeg hadde fått lovnader om at arbeidslivet skulle være. 

SSB sine beregninger viser at vi vil trenge nærmere 50 000 helsefagarbeidere innen 2040. Etter hva jeg forstår gjenstår det fortsatt mye for å øke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren. Noe som er forståelig om en ser på folks ansettelsesvilkår. Men det finnes en enkel løsning: Vi trenger flere faste ansettelser og økt stillingsprosent. På den måten får vi forutsigbarhet og tryggheten tilbake – noe som legger selve grunnlaget for et trygt og godt arbeids- og familieliv.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Likestilling: Island er best, ingen protest!

Norge er ikke best på alt. Når det gjelder likestilling må vi se oss slått av Island, skriver Tina Paulsen Stenkløv i denne ukas hjertesak.


Er det lovlig å jobbe for fem kroner i timen?

Ja, med unntak av i noen allmenngjorte yrker, sier ikke norsk lovverk noe om minstelønn i Norge. Derfor har vi tariffavtaler, skriver Ummu Aylin Cukurova i denne ukas hjertesak.


Bolig = velferd

Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse, det viktigste for folks velferd. Dessverre er ikke muligheten til å eie egen bolig realistisk for mange unge, studenter og de uten rike foreldre, skriver ungdomstillitsvalgt Ida Renate Olsen.


Kjære Erna

Du kan ikke bestille flere barn, når du samtidig river ned den økonomiske tryggheten til folk, skriver Raymond André Jomisko i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Ummu Aylin Saracoglu

Ummu Aylin Saracoglu er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Sykehuset Østfold, sitter som medlem av ungdomsutvalget i Fagforbundet Østfold og LO Østfold Ung.

ummu-936@hotmail.com

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere