Startsiden Rettigheter Members LOunge Join Us! Søke jobb? Mer info Konkurranse

Rettigheter

Som arbeidstaker i Norge er du under beskyttelse av Arbeidsmiljøloven. Denne forteller deg hvilke rettigheter  du har som arbeidstaker. Mange arbeidsgivere gir sine ansatte, særlig unge arbeidstakere, dårligere vilkår enn de har krav på. Derfor må du vite hvilke rettigheter du har når du begynner i arbeid.

Hva slags lønn har jeg krav på? Har jeg rett til å få betalt for overtid? Når skal lønn utbetales? Har jeg krav på ferie? Har jeg rett til å få tillegg i lønna på helligdager?
Spørsmålene er mange, og ofte er det langt mellom de gode svarene. Det finnes flere lover som regulerer arbeidslivet På denne siden finner hvilke rettigheter du har i henhold til Arbeidsmiljøloven og Ferieloven.

Organisert – uorganisert
Arbeidsmiljøloven og Ferieloven inneholder minimumskravet for alle arbeidstakere i Norge. Som organisert arbeidstaker i LO/Fagforbundet står du sterkere og har bedre arbeidsvilkår/rettigheter enn uorganiserte.

For eksempel har de som jobber i en bedrift med tariffavtale som regel kortere arbeidstid. Ansatte i bedrifter som har tariffavtale jobber som regel 37,5 timer pr uke. Etter loven er arbeidstida 40 timer i uka. Et annet eksempel er ferie, loven gir alle rett til 25 (4 uker + 1 dag) virkedagers ferie. I bedrifter med tariffavtale har arbeidstakerne krav på 5 ukers ferie. Se sammenligning mellom rettighetene du har som organisert og uorganisert i Members LOunge - Gull rettigheter