Hjertesaker

Bli med på sommerleir!

Ukas hjertesak 28.01.2014

I denne ukas hjertesak blir vi med Trond Rosenius Fekjær og drømmer oss bort til sol, varme og sommerleir.

Når jeg blir stor vil jeg bli...

Ukas hjertesak 21.01.2014

Takket være Rygge kommune fikk jeg bli det jeg ville, skriver ungdomstillitsvalgt Stine Kristiansen fra Østfold i ukas hjertesak.

Vi er de tusener

Ukas hjertesak 15.01.2014

Fagforbundet Ungdom er en stor organisering med masse aktivitet. Men vi er også del av noe enda større, skriver Stein Arnold Kristiansen i ukas hjertesak.

Hvem tar ansvaret?

Ukas hjertesak 06.12.2013

Hvem er ansvarlig for miljøutslippene i Norge? Hvem har ansvaret for at neste generasjon skal ha det godt og kunne leve av og på jorden, spør Lisbeth Fremstad Morewood.

- Det skal lønne seg å være organisert

Ukas hjertesak 28.11.2013

Først med hjelp fra Fagforbundet fikk jeg den lønna jeg hadde krav på, skriver Are Ødbehr i denne ukas hjertesak.

Jeg er stolt av den jeg er

Ukas hjertesak 22.11.2013

Og denne stolthetsfølelsen ønsker jeg at andre unge mennesker også skal få, skriver Bent Frantzen Simonsen.

Ikke glem minoritetsungdommen

Ukas hjertesak 18.11.2013

For at vi i Fagforbundet Ungdom skal bli enda sterkere og stå imot de store bølgene og stormene i tiden som møter oss, må vi være pådrivere til å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn inn i vår fagforening, skriver Saman Al-Dehesi.

Gi ungdommen mer ansvar

Ukas hjertesak 29.10.2013

Organisasjonen må fungere på ungdomsnivå, fra lokalt til nasjonalt plan. Da må det bli mer attraktivt å være ungdomstillitsvalgt.

Faste og hele stillinger

Ukas hjertesak 22.10.2013

At dette er min hjertesak er fordi jeg selv har gått på tre måneders kontrakter og kjent på frustrasjonen og usikkerheten det medfører.

Vest-Sahara: okkupert og plyndret

Ukas hjertesak 16.10.2013

Vest-Sahara er velsignet med store naturressurser, men folket i Vest-Sahara skulle kanskje ønske landet hadde vært dem foruten.