STERKE SAMMEN: Sammen er vi sterke, og vi blir stadig flere!

Foto: Fagforbundet Ung

Vi er mange, og sammen er vi sterke!

Når noen spør hvorfor man bør være fagorganisert, minn dem på hvor stor gjennomslagskraft Fagforbundets over 360 000 medlemmer har, skriver tillitsvalgt Ümmü Aylin Saraçoğlu.

Facebook  /   Twitter

Du sier kanskje som mange sier; du har det bra på jobb, ingen ting er galt på arbeidsplassen din. Da vet du kanskje ikke hva Fagforbundet jobber med likevel?

Vi jobber med HMS, helse, miljø og sikkerhet. Vi jobber for at velferdsordningene skal utføres av det offentlige, sånn at du skal få bedre offentlige tilbud. Vi jobber for at ditt yrke skal få en lønnsøkning. Vi jobber for at du skal jobbe åtte timer om dagen, og ikke mer. Vi jobber for at du får overtidsbetalt. Vi jobber for at arbeidsmiljøloven ikke bare skal endres, men forbedres, sånn at din arbeidsdag blir bedre, og hvis den ikke følges stepper vi inn for å hjelpe deg. Vi Jobber for heltidsarbeid, for at du får en heltidsstilling og en bedre pensjon. Vi jobber for å gi gode faglige tilbud til studenter. Vi jobber med mange forskjellige yrker fordi vi vil være flere.

Kort fortalt: Uten fagforeningene hadde du ikke hatt det som du har det i dag.

Men, vi jobber også med din fremtid, med din pensjon og dine barns pensjon, og for at du at som er født etter 1993 og kanskje må jobbe til du er over 74 år, skal få en pensjon du kan leve med.

Les også: Solidaritet er bærebjelken

Ja, vi vil ha flere medlemmer, men det er ikke fordi vi vil ha pengene dine, for de brukes ikke på oss, men på arbeidet vi gjør. Selv om vi er store må vi bli større. Vi er ikke store i private barnevern der ansatte nesten ikke orker å jobbe fordi de har utfordrende arbeidsforhold og blir truet på jobb. Der er det 7% bare organisasjonsgrad. Hvis vi hadde klart å bli større innenfor disse yrkesgruppene, kunne vi hjulpet dem, også.

For, vi er sterke sammen! Se for deg et sykehus, vi vil ikke bare ha med oss helsefagarbeideren, men vi må også ha med oss sykepleierne, renholderne, sekretærene og bioingeniørene. Vi må bli større sånn at vi får enda bedre gjennomslag i våre saker vi jobber for.

Til slutt vil jeg stille deg et spørsmål: Vil du stå sammen med oss?

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Likestilling: Island er best, ingen protest!

Norge er ikke best på alt. Når det gjelder likestilling må vi se oss slått av Island, skriver Tina Paulsen Stenkløv i denne ukas hjertesak.


Er det lovlig å jobbe for fem kroner i timen?

Ja, med unntak av i noen allmenngjorte yrker, sier ikke norsk lovverk noe om minstelønn i Norge. Derfor har vi tariffavtaler, skriver Ummu Aylin Cukurova i denne ukas hjertesak.


Bolig = velferd

Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse, det viktigste for folks velferd. Dessverre er ikke muligheten til å eie egen bolig realistisk for mange unge, studenter og de uten rike foreldre, skriver ungdomstillitsvalgt Ida Renate Olsen.


Kjære Erna

Du kan ikke bestille flere barn, når du samtidig river ned den økonomiske tryggheten til folk, skriver Raymond André Jomisko i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

Ümmü Aylin Saraçoğlu

Ümmü Aylin Saraçoğlu er leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Østfold.

ummu.aylin.cukurova@fagforbundet.no

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av vre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til dele den p sosiale medier for spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri p nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra vre lesere