Christina Beck Jørgensen og Mats Monsen, leder og nestleder for Fagforbundet Ung, lærer av irsk fagbevegelse.

Foto: Fagforbundet / Tone Zander

Fagbevegelsen i Irland verver i krisetider

IMPACT, Fagforbundets søsterforbund i Irland, tok kloke grep for å verve medlemmer når den økonomiske krisen veltet over landet, forteller Christina og Mats fra Fagforbundet Ung.

Facebook  /   Twitter

Det er 20 år siden det første samarbeidsmøte mellom IMPACT og Fagforbundet. Det er et naturlig samarbeid mellom to forbund med flere likheter. IMPACT er resultatet av flere forbund som organiserer ansatte i offentlig sektor. De er det største forbundet i landet, akkurat som Fagforbundet er det i Norge. Medlemmene jobber hovedsakelig i det offentlige.

Christina Beck Jørgensen og Mats Monsen, leder og nestleder for Fagforbundet Ung, var med da Fagforbundet besøkte irene denne uka. Oppdraget var å lære mer om hvordan fagbevegelsen arbeider på den grønne øya og for å dele erfaringer fra Norge.

Må betale for lærlingplass

Finanskrisen i 2008 rammet Irland hardt. Allerede i 2009 hadde ledigheten steget til over det dobbelte, til om lag 9 prosent. I dag står hele 15 prosent av irene uten arbeid. Det er spesielt vanskelig for de unge å komme seg ut i arbeidslivet. 27 prosent av de unge har ingen jobb å gå til, følge ILO.

Krisen har vært så vond at flere har valgt å rømme landet for å søke jobb. Det er fristende å trekke opp lange historiske linjer. Det er ikke potethøsten som har slått feil denne gangen, som i 1845 da Irland etter hvert skulle bli det mest fraflyttede landet i Europa. Det er det internasjonale finansmarkedets sammenbrudd som setter spor.

Fattigdommen er synlig i Irland. Det er blant annet mange uteliggere – og mange av dem er unge. Her, som i mange andre europeiske land, er det ungdommen som blir hardest rammet når det er kriser og kutt. Blant annet gikk det fra vondt til verre da det ble vedtatt at de unge selv måtte betale for lærlingplass. Det skapte et unødvendig skille mellom fattig og rik. Det er urettferdig når det er størrelsen på lommeboka som avgjør om du kommer deg ut i arbeidslivet.

Økonomisk nedtur ga verveopptur

På IMPACTs landsmøte i 2009 var det heteste temaet hvordan de skulle klare å verve – og holde på medlemmene - når så mange hadde blitt arbeidsledige eller sto i fare for å miste jobben. Forbundet bestemte seg blant annet for å ansette folk til å verve på skolene. I dag har forbundet aktive ververe utplassert i hele landet. De fokuserer på ulike grupper og områder. Det er for eksempel en utfordring å få kvinner til å bli medlemmer. Mange av kvinnene har ikke jobb.

Det er også en utfordring å verve unge - og å finne fram til argumentene som gjør at de blir med. Vervearbeidet har den siste tiden fått hjelp av noe lysere økonomiske tider. I offentlig sektor har man begynt å ansette igjen etter de verste kriseårene. Flere kvinner og unge får jobb og melder seg inn i forbundet. De ansatte som jobber med verving kjører vervekampanjer som er målrettet mot de ulike gruppene.

IMPACT har gått fra å være 26.000 medlemmer til å bli 57.021 medlemmer i løpet av de siste 25 årene. Vervekampanjene har virket. De har for eksempel sørget for å formidle historiene om fornøyde medlemmer og engasjert unge tillitsvalgte.

Får kunnskap om fagbevegelsen på ungdomsskolen

Det irske forbundet har hatt suksess med å verve på skolene. Mange unge flytter tilbake til Irland – etter flere år på jobbjakt i utlandet. Det gir medlemsvekst.

Organisasjonen vil nå unge på både ungdomsskoler og videregående skoler – og det er ofte lærerne som får opplæring i å informere skoleelevene om forbundet og fagbevegelsen. De unge får tidlig vite om sine rettigheter og muligheter i arbeidslivet – og mange velger å bli medlem.

Hvert år arrangeres det en stor filmkonkurranse for unge medlemmer med flotte reisepremier. Filmene skal kaste lys over fagbevegelsens arbeid. Konkurransen engasjerer bredt og gjør det ekstra stas å være ung fagorganisert.

IMPACT reiser også rundt på skolene for å snakke om forbundet og om fagbevegelsen. De velger seg gjerne ut arbeidsplasser med mange ansatte. De går nærmest vitenskapelig til verks med lister som viser hvor mange de potensielt kan verve på hver arbeidsplass.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Ja til likestilt skriftmål!

Norsk språkstrid har stort sett dreia seg om skriftmålet i Noreg. Skal me ha nynorsk eller bokmål som hovedmål i skulane, spør May Lise Livastøl i denne vekas hjartesak.


Vi trenger flere barne- og ungdomsarbeidere

Ikke færre, slik den borgerlige regjeringa foreslår.


Vi er mange, og sammen er vi sterke!

Når noen spør hvorfor man bør være fagorganisert, minn dem på hvor stor gjennomslagskraft Fagforbundets over 360 000 medlemmer har, skriver tillitsvalgt Ümmü Aylin Saraçoğlu.


Noen unge trenger bare å bli hørt

Ungdom faller ikke ut av arbeidslivet fordi de er late og heller vil ligge på sofaen. Årsakene er mange og de er alvorlige, skriver Christina Beck Jørgensen i denne ukas hjertesak.


Se alle hjertesaker
Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere